ZEEBOERDERIJ 

ZEEWIER, HET GOUD VAN DE TOEKOMST

DUURZAME OPLOSSING
De Zeeboerderij is een project dat inspeelt op het steeds groter wordende wereldvoedselprobleem. Om dit probleem tegen te gaan zullen er nieuwe manieren van voedselvoorziening uitgedacht moeten worden. Je kunt daarbij denken aan het intensiveren en uitbreiden van de landbouw en veeteelt, maar dit neemt veel ecologische problemen met zich mee. 
Duurzamere oplossingen zijn het onderzoek naar labvoedsel en het eten van insecten. Een mogelijke oplossing voor het wereldvoedselprobleem die erg veel potentie heeft is zeewier. Zeewier neemt geen kostbare landbouwgrond in beslag, gebruikt geen zoetwater en kan als grondstof dienen voor enorm veel producten. Zeewier biedt dus niet alleen een oplossing voor het wereldvoedselprobleem, maar kan ook een duurzame oplossing zijn voor energie en brandstof. 

NEDERLAND EN ZEEWIER
Nederland is bij uitstek een land dat geschikt is voor de zeewierteelt. De twee dingen waar wij als land goed in zijn, zijn water en landbouw. Laten we deze twee zaken combineren en er ontstaat een nieuwe, grote kans voor Nederland. Het levert niet allen op economisch gebied veel voorspoed op, maar ook op duurzaamheidsgebied (energie, brandstof en voedsel) kunnen we op deze manier veel bereiken. 

 

GROTE EN KLEINE SCHAAL
Omdat duurzame projecten naar mijn inzien pas goed slagen als ze zowel grootschalig als kleinschalig uitgewerkt worden, gaat het project ‘De Zeeboerderij’ niet alleen over het ontwerpen van een grootschalige zeewierboerderij. In deze boerderij zal ook plaats zijn voor educatie en bewustwording. Op deze manier probeer ik mensen vertrouwd te maken met het idee om zeewier te eten. Daarnaast laat ik ze ook kennis maken met alle toepassingen van zeewier. 

 

LANDSCHAPPELIJK
In dit ontwerp komen verschillende schalen aan bod. Zo is er gekeken vanuit het landschap naar de locatie van de Zeeboerderij. De link met Neeltje Jans is niet zomaar, het educatieve karakter van de Zeeboerderij wordt hierdoor versterkt. 
Voor Neeltje Jans zal een duin aangelegd worden, die de Zeeboerderij moet beschermen tegen wind en golven. Deze duin zal op natuurlijke wijze ontstaan door wind en golven die voor zandverschuiving zorgen. 

 

ARCHITECTONISCH
Op deze Zeeboerderij bevinden zich, naast zeewierlijnen en visbassins, ook droogrekken. Hieraan wordt het zeewier gedroogd voordat het getrans-porteerd of verwerkt wordt. Net als in Noorwegen met de stokvis, gebeurt dit ook in de Zeeboerderij op driehoekige frames. 
In één van deze frames is de proeverij annex shop gevestigd. Hier worden mensen vertrouwd gemaakt met het eten van zeewier en kunnen ze de mogelijkheden ontdekken van zeewier. De proeverij is namelijk helemaal met zeewier gebouwd.

 

MEUBELS
In de proeverij bevinden zich meubels die tevens de producten voor de shop zijn. Al deze meubels zijn gemaakt van zeewier. Op deze manier worden de toepassingen van zeewier getoond aan de bezoekers, maar door ze vervolgens ook te verkopen gaat het zeewier mee naar huis en verspreidt het zich door het land. 
 

ZEEWIER OP ZOWEL GROTE ALS KLEINE SCHAAL IS DE DUURZAME TOEKOMST VAN NEDERLAND EN DE WERELD!

© 2016 by STUDIO BERTH. Proudly created with Wix.com