ZEE BOERDERIJ IJMOND

STICHTING ZEE BOERDERIJ IJMOND
 

De oprichters van Stichting Zee Boerderij IJmond zijn fervent gebruikers van het water in de omgeving van de zeehaven van IJmuiden, het uitmondingsgebied van Amsterdam.  Stichting Zeewierboerderij IJmond heeft een innovatieve en duurzame oplossing bedacht om water-, lucht- en milieu vervuiling in zeehavens tegen te gaan. Met uitvoering van het project Zeewierboerderij IJmond willen we verschillende afvalstromen herleiden en deze als basis gebruiken voor nieuwe duurzame grondstoffen.

 

Op verschillende schalen zal de Zee Boerderij een duurzame impact maken op de lucht en water kwaliteit van de IJmond. Dit doen we door het aanleggen van kleinschalige zeewier boerderijen , het jutten van plastic uit het water, en kweken we oesterzwammen op koffiedik. Dit drietal aan projecten zal worden ondergebracht in een educatie programma waarbij duurzame bewustwording centraal staat. Multifunctioneel, bio-based, circulair ondernemen in de IJmond! 

ZEEWIER

Met behulp van zeewierteelt wordt koolstofdioxide (CO2) vastgelegd en zuurstof (O2) geproduceerd, worden opgeloste voedingsstoffen uit het water opgenomen en wordt zeewier dat we vervolgens weer kunnen gebruiken als grondstof. gevormd. Daarnaast zal in de zeewier velden de biodiversiteit toenemen, o.a. goed voor visserij en andere mariene organismen. 

 

Tenslotte vormen de zeewier velden een “laatste vangnet” voor nutriënten als fosfaat, een essentieel mineraal voor groei van planten, voordat dit naar de diepzee verdwijnt.  Kleinschalige zeewier boerderijen in het Noorderbuitenkanaal moeten dus primair gaan dienen als bio filter van het water richting zee. Zeewier wordt vervolgens verwerkt als grondstof voor lokale producten. 

PLASTIC

Het Noorderbuitenkanaal heeft te kampen met een excessief groot plastic probleem, zowel op macro al micro niveau. Allerlei soorten plastic worden door de grootte hoeveelheid water vanuit het binnenland meegevoerd naar de zee en visa versa. 

 

Zee Boerderij IJmond zal dagelijkse expedities uitzetten om deze vervuiler uit het water te halen. Daarbij zal het ook fungeren als een lokaal plastic inzamelpunt voor de omliggende horeca. Het plastic zal eveneens als het zeewier als grondstof dienen voor nieuwe lokale producten. 

OESTERZWAMMEN

Zee Boerderij IJmond is onderdeel van de Stelling 2.0,  een groot landelijk project dat zich richt op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit gebeurt door middel van het vergroenen van de gordel aan bunkers die rondom Amsterdam ligt. Een aantal van die bunkers wordt ter beschikking gesteld aan Zee Boerderij IJmond voor het kweken van oesterzwammen. 

 

De Zee Boerderij zal koffiedik inzamelen (afkomstig van lokale horeca) en dit recyclen tot compost. Met dit ‘afval’ wordt een nieuwe duurzame grondstof gewonnen, de oesterzwam.

© 2016 by STUDIO BERTH. Proudly created with Wix.com